ติดต่องาน ICT แจ้งประชาสัมพันธ์ลงเว็ปไซต์ แก้ไข/ซ่อมแซม/แจ้งเสีย ปรึกษาปัญหา IT

 • คู่มือการใช้งานระบบแจ้งข้อมูล 
 • คู่มือการลงทะเบียอุปกรณ์ 
•พบปัญหาติดต่อ งานพัฒนาสื่อฯ ห้อง 233 งาน IT support ห้อง 732

ลงทะเบียนอุปกรณ์กรณีอุปกรณ์ยังไม่เคยลงทะเบียนเท่านั้น
นี่ไม่ใช่ระบบแจ้งซ่อม! หากยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์ในระบบ ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ 

สำรวจ/ลงทะเบียนอุปกรณ์เปิดฟอร์มใน Tab ใหม่


เมื่อทำการส่งข้อมูล กรุณารออัพเดทรายการอุปกรณ์ขึ้นระบบ 3-5 วันทำการ
ดูข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ( กรุณา login e-mail  @skburana.ac.th เพื่อดูข้อมูล )

สำรวจ/ลงทะเบียนอุปกรณ์ ‎‎(การตอบกลับ)‎‎
Comments