ติดต่องาน ICT แจ้งประชาสัมพันธ์ลงเว็ปไซต์ แก้ไข/ซ่อมแซม/แจ้งเสีย ปรึกษาปัญหา IT

 • คู่มือการใช้งานระบบแจ้งข้อมูล 
 • คู่มือการลงทะเบียอุปกรณ์ 
•พบปัญหาติดต่อ งานพัฒนาสื่อฯ ห้อง 233 งาน IT support ห้อง 732

ต้องทำการลงทะเบียนอุปกรณ์ก่อนแจ้งซ่อมอุปกรณ์นั้นๆ
นี่คือระบบลงทะเบียน ต้องการแจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม ลิ้งด้านบน ! 

สำรวจ/ลงทะเบียนอุปกรณ์เปิดฟอร์มใน Tab ใหม่

Comments