แบบฟอร์มต่างๆ งาน ICT , IT  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

กรุณา login email โรงเรียน ( @skburana.ac.th ของท่าน)  ก่อนใช้งานทุกครั้ง

-แบบฟอร์มยืม/คืน อุปกรณ์ ICT   คลิก

-ฟอร์มขอรับ username  password คลิก

-ฟอร์มกรอกข้อมูลลงทะเบียนอุปกรณ์ Login internet คลิก


แจ้งซ่อม/ชำรุด อุปกรณ์ ICT  ไปที่  ระบบแจ้งข้อมูล onilne คลิก